Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 27 maja 2015, godz. 7:30

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium
5.
Omówienie projektów uchwał
6.
Przygotowanie informacji o działalności w okresie międzysesyjnym
7.
Sprawy bieżące
8.
Wolne głosy i wnioski