Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja ds. Wsi i Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 20 maja 2015, godz. 16:00, w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014
5.
Przedstawienie wniosku i opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski