Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja ds. Gospodarczych oraz Ładu i Porządku Publicznego
Posiedzenie w dniu 19 maja 2015, godz. 16:00, w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014
5.
Przedstawienie wniosku i opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego
6.
Przedstawienie sprawozdania z działalności Związku Międzygminnego SELEKT za 2014r
7.
Sprawy bieżące
8.
Wolne głosy i wnioski