Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Finansów i Sfery Budżetowej
Posiedzenie w dniu 18 maja 2015, godz. 16:00, w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014.
5.
Przedstawienie wniosku i opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego
6.
Przedstawienie informacji na temat gospodarki nieruchomościami ze szczególnym uwzględnieniem terenów pod inwestycje
7.
Sprawy bieżące
8.
Wolne głosy i wnioski