Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 29 kwietnia 2015, godz. 7:30, w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Omówienie projektów uchwał
5.
Przygotowanie informacji z prac w okresie międzysesyjnym
6.
Kontrola wybranych inwestycji realizowanych w 2014 roku
7.
Sprawy bieżące
8.
Wolne głosy i wnioski