Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Rada Miejska
VII Sesja w dniu 30 kwietnia 2015, godz. 16:00, w CK RONDO ul.Kolejowa 12 Grodzisk Wielkopolski

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji
2.
Powitanie radnych i zaproszonych gości
3.
Stwierdzenie quorum
4.
Przyjęcie porządku obrad
5.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
Załączniki
sesja vi
6.
Wybór protokólanta posiedzenia
7.
Informacja Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego o działalności w okresie międzysesyjnym
8.
Informacja Komisji Rewizyjnej z prac w okresie międzysesyjnym
9.
Interpelacje i zapytania radnych
10.
Podjęcie uchwał w sprawie
a)
przyjęcia do wykonania przez Gminę Grodzisk Wielkopolski zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego
b)
zmian w budżecie gminy
c)
poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
d)
opłaty od posiadania psów
e)
zwolnienia z opłaty targowej
f)
wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodzisk Wielkopolski.
11.
Wolne głosy i wnioski
12.
Zakończenie posiedzenia