Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 22 kwietnia 2015, godz. 7:30, w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim,

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
Załączniki
4.
Kontrola zaległości podatkowych za rok 2014
5.
Kontrola udzielonych i wykorzystanych z budżetu gminy dotacji przedmiotowych i podmiotowych w 2014r
6.
Przedstawienie i omówienie bilansu za rok 2014
7.
Sprawy bieżące
8.
Wolne głosy i wnioski