Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja ds. Wsi i Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 15 kwietnia 2015, godz. 16:00, w Czarnej Wsi ( składowisko odpadów) i PSZOK

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Rekultywacja wysypiska śmieci w Czarnej Wsi
5.
Funkcjonowanie PSZOK-u w Grodzisku Wielkopolskim
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski