Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja ds. Gospodarczych oraz Ładu i Porządku Publicznego
Posiedzenie w dniu 14 kwietnia 2015, godz. 15:00, w Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT Piotrowo

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Wizytacja Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT
5.
Sprawy bieżące
6.
Wolne głosy i wnioski