Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Finansów i Sfery Budżetowej
Posiedzenie w dniu 13 kwietnia 2015, godz. 16:00, w Urzedzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Przedstawienie informacji o realizacji zadań okreslonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dodatków mieszkaniowych
5.
Przedstawienie informacji o rodzajach udzielanej pomocy, opieki dla osób starszych, wspierania osób niepełnosprawnych, potrzebujących specjalnej troski ( usługi opiekuńcze, DDP)
6.
Naświetlenie problemu pod kątem ewentualnych działań Gminy w przyszłości w kwestii reintegracji społecznej i zawodowej, tworzenia Klubów Integracji Społecznej, zatrudnienia socjalnego.
7.
Sprawy bieżące
8.
Wolne głosy i wnioski