Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 8 kwietnia 2015, godz. 7:30, w Urzedzie Miejskim w Grodzisku Wlkp

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Kontrola wykonania budżetu Gminy za rok 2015 i udzielenia absolutorium z tego tytułu.
5.
Sprawy bieżące
6.
Wolne głosy i wnioski