Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja ds. Wsi i Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 18 marca 2015, godz. 16:00, w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Przedstawienie informacji o realizacji zadań związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski.
5.
Przedstawienie planów związanych z budową ścieżki pieszo-rowerowej Grodzisk-Lasówki-Biała Wieś
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski