Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja ds. Gospodarczych oraz Ładu i Porządku Publicznego
Posiedzenie w dniu 17 marca 2015, godz. 16:00, w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Omówienie stanu bezpieczeństwa w Gminie Grodzisk Wielkopolski.
5.
Monitoring miasta
6.
Omówienie projektów uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Słocinie.
7.
Sprawy bieżące
8.
Wolne głosy i wnioski