Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Finansów i Sfery Budżetowej
Posiedzenie w dniu 16 marca 2015, godz. 16:00, w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Przedstawienie informacji PUP o realizacji projektów finansowanych ze środków UE i środków zewnętrznych
5.
Przedstawienie informacji na temat rynku pracy, walki z bezrobociem i rozszerzającym sie ubóstwem, realizacją programów aktywizacji osób bezrobotnych
6.
Omówienie funkcjonowania Przychodni Lekarzy Rodzinnych w Grodzisku Wielkopolskim
7.
Promocja Gminy w kontekście imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym - kalendarz imprez kulturalnych. Przedstawienie informacji o współpracy z organizacjami pozarządowymi w sferze kultury.
8.
Sprawy bieżące
9.
Wolne głosy i wnioski