Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Rada Miejska
V Sesja w dniu 26 lutego 2015, godz. 16:00

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji
2.
Powitanie radnych i zaproszonych gości
3.
Stwierdzenie quorum
4.
Przyjęcie porządku obrad
5.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
Załączniki
sesja iv
6.
Wybór protokolanta posiedzenia
7.
Informacja Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego o działalności w okresie międzysesyjnym
Załączniki
spraw.luty 2015
8.
Interpelacje i zapytania radnych
9.
Podjęcie uchwał w sprawie
a)
powołania Komisji Rewizyjnej
b)
wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
10.
Wolne głosy i wnioski
11.
Zakończenie posiedzenia