Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Rada Miejska
IV Sesja w dniu 17 lutego 2015, godz. 16:00

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji
2.
Powitanie radnych i zaproszonych gości
3.
Stwierdzenie quorum
4.
Przyjęcie porządku obrad
5.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
6.
Interpelacje i zapytania radnych
7.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
8.
Wolne głosy i wnioski
9.
Zakończenie posiedzenia