Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja ds. Gospodarczych oraz Ładu i Porządku Publicznego
Posiedzenie w dniu 10 lutego 2015, godz. 16:00

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2015
5.
Sprawy bieżące
6.
Wolne głosy i wnioski