Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Wspólna
Posiedzenie w dniu 26 stycznia 2015, godz. 16:00

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia
4.
Przedstawienie informacji z prac Komisji Rady
5.
Omówienie projektu budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na rok 2015 oraz WPF na lata 2015-2023
6.
Omówienie projektów uchwał w sprawie:
a)
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
b)
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
c)
zwolnień w podatku od nieruchomości
d)
zmiany Uchwały Nr XV/126/2012 Rady Miejskiej z dnia 23.02.2012r dot.ustalenia opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Grodzisk Wielkopolski
e)
przyjęcia do wykonania zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego
f)
wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Polskich Kolei Państwowych S.A.
g)
ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodzisk Wielkopolski
h)
ustanowienia reprezentanta Gminy Grodzisk Wielkopolski w Stowarzyszeniu Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych
Załączniki
uchwała-wokiss
7.
Przyjęcie harmonogramu pracy Rady Miejskiej na 2015 rok
8.
Sprawy bieżące
9.
Wolne głosy i wnioski