Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja ds. Wsi i Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 14 stycznia 2015, godz. 16:00

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Ukonstytuowanie się Komisji Rady
a)
wybór Przewodniczącego Komisji
b)
wybór Wiceprzewodniczącego Komisji
c)
ustalenie stałego dnia i godziny obrad Komisji
4.
Przedstawienie i omówienie projektu budżetu Gminy na rok 2015
5.
Sprawy bieżące
6.
Wolne głosy i wnioski