Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Rada Miejska
II Sesja w dniu 10 grudnia 2014, godz. 16:00

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji
2.
Powitanie radnych i zaproszonych gości
3.
Stwierdzenie quorum
4.
Przyjęcie porządku obrad
5.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
Załączniki
sesja i
6.
Wybór protokolanta posiedzenia
7.
Interpelacje i zapytania radnych
8.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a)
ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej
b)
zmian w budżecie gminy
c)
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego
9.
Wolne głosy i wnioski
10.
Zakończenie posiedzenia