Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Rada Miejska
I Sesja w dniu 1 grudnia 2014, godz. 16:00

Dyskusja

1.
Wręczenie zaświadczeń o wyborze przez Przewodniczacego Miejskiej Komisji Wyborczej
2.
Otwarcie Sesji
3.
Złożenie ślubowania przez radnych
4.
Złożenie ślubowania przez Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego
5.
Powitanie radnych i zaproszonych gości
6.
Stwierdzenie quorum
7.
Przyjęcie porządku obrad
8.
Wybór protokolanta posiedzenia
10.
Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej
11.
Przejęcie prowadzenia przez nowo wybranego Przewodniczącego Rady
13.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby i rodzaju Komisji Rady Miejskiej
14.
Przedstawienie informacji o stanie gminy
15.
Wręczenie projektu budżetu gminy na rok 2015
16.
Wolne głosy i wnioski
17.
Zamknięcie Sesji