Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Wspólna
Posiedzenie w dniu 8 grudnia 2014, godz. 16:00

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Omówienie projektów uchwał w sprawie:
a)
zmian w budżecie gminy
b)
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego
c)
ustalenia składów osobowych Komisji Rady
4.
Przedstawienie głównych założeń projektu budżetu gminy na rok 2015
5.
Sprawy bieżące
6.
Wolne głosy i wnioski