Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja ds. Wsi i Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 15 marca 2017, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Zieleń miejska w Gminie Grodzisk Wielkopolski- planowane nasadzenia, prace pielęgnacyjne i konserwacyjne.
5.
Omówienie procedur związanych z usuwaniem padłych zwierząt
6.
Funkcjonowanie schroniska dla zwierząt. Znakowanie psów.
7.
Sprawy bieżące
8.
Wolne głosy i wnioski