Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja ds. Gospodarczych oraz Ładu i Porządku Publicznego
Posiedzenie w dniu 14 marca 2017, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Omówienie stanu bezpieczeństwa w Gminie Grodzisk Wielkopolski
5.
Monitoring miasta
6.
Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach - analiza zgłoszonych wniosków
7.
Sprawy bieżące
8.
Wolne głosy i wnioski