Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Finansów i Sfery Budżetowej
Posiedzenie w dniu 13 marca 2017, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Informacja o działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, wspieranie osób niepełnosprawnych i potrzebujących specjalnej troski
5.
Sprawy bieżące
6.
Wolne głosy i wnioski