Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Raszyn / Radni - Sesja
XXXIII Sesja w dniu 27 lutego 2017, godz. 16:00, w Sala Konferencyjna Urząd Gminy Raszyn
XXXIII

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.16:11
3.
Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Ładach18:53
4.
Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie18:58
6.
Zamknięcie obrad.20:04