Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Rada Miejska
XXX Sesja w dniu 23 lutego 2017, godz. 16:00, w sali CK RONDO ul.Kolejowa 12 w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji
2.
Powitanie radnych i zaproszonych gości
3.
Stwierdzenie quorum
4.
Przyjęcie porządku obrad
5.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
Załączniki
sesja-26.01.2017
6.
Wybór protokólanta posiedzenia
7.
Informacja Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego o działalności w okresie międzysesyjnym
8.
Informacja Komisji Rewizyjnej z prac w okresie międzysesyjnym
9.
Interpelacje i zapytania radnych
10.
Podjęcie uchwał w sprawie
a)
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
b)
ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Grodzisk wielkopolski oraz określenia liczby punktów każdemu z kryteriów, a także w sprawie określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
c)
zgłoszenia sołectwa Słocin do programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"
d)
ustalenia opłaty targowej na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski
11.
Wolne głosy i wnioski
12.
Zakończenie posiedzenia