Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Wspólna
Posiedzenie w dniu 20 lutego 2017, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Przedstawienie informacji z prac Komisji w okresie międzysesyjnym
5.
Omówienie projektów uchwał w sprawie:
a)
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
b)
ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Grodzisk Wielkopolski oraz określenia liczby punktów każdemu z kryteriów, a takze w sprawie określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
c)
zgłoszenia sołectwa Słocin do programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
d)
opłaty targowej na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski