Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja ds. Gospodarczych oraz Ładu i Porządku Publicznego
Posiedzenie w dniu 14 lutego 2017, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Gospodarka gruntami w Gminie Grodzisk Wielkopolski.
5.
Informacja o zasobach mieszkaniowych w Gminie Grodzisk Wielkopolski
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski