Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Finansów i Sfery Budżetowej
Posiedzenie w dniu 13 lutego 2017, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Przedstawienie informacji na temat placówek oświatowych w związku z reformą oświaty od września br. - przedstawienie zamierzeń i proponowanych obwodów szkolnych.
5.
Przedstawienie informacji na temat realizacji współpracy Gminy Grodzisk wielkopolski z organizacjami pozarządowymi.
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski